Knižnica

 

                                                

_________________________________________________________ 

 

                                                

_________________________________________________________ 

 

                                                

 

Ex Libris - Svet Okolo nás - metodický list a podmienky súťaže

_________________________________________________________ 

 

                                                

_________________________________________________________ 

 

                                                

_________________________________________________________ 

 

                                                

_________________________________________________________ 

 

ÚNIA ŽIEN  A  MSKC – KNIŽNICA V HLOHOVCI

 

 

pozývajú recitátorky a všetkých priaznivcov umeleckého slova:

 

 

 

 

Vansovej Lomnička

 

 

 

Okresné kolo súťaže dievčat a žien v prednese poézie a prózy.

 

 

 

7. marca 2016 o 16.30

 

 

v spoločenskej miestnosti knižnice.

Tešíme sa na Vás.

_________________________________________________________ 

 

                                                

_________________________________________________________ 

 

                                                

_________________________________________________________ 

 

Vyhlásenie súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC 2014

_________________________________________________________

Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

a

Mestská knižnica mesta Piešťany

 

       vyhlasujú

5. ročník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže

 

KLASICI  V  KOMIKSE

 

 pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl  

 

 Téma na rok 2014:   Hana Zelinová v komikse

 

 

Súťažné kategórie:

 1. kategória – deti od 6 do 10 rokov   (žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, klienti

                                                                        výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti)                  

 2. kategória -  deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl,

                                                              žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií, klienti

                                                                       výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti a mládež)

 3. kategória – mládež od 16 do 18 rokov (študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  

                                                           ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež) 

4. kategória - zahraniční Slováci  –  práce žiakov a mladých ľudí dlhodobo žijúcich

                                                                     v zahraničí budú  osobitne vyhodnotené

5. kategória – práce zhotovené na PC

 

Poslanie súťaže

Súťaž Klasici v komikse je celoštátna súťaž tvorivosti detí a mládeže.

Jej cieľom je podporiť tvorivosť detí a mládeže a zároveň rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám. Iba bohaté vedomosti o slávnych osobnostiach, o ich prínose pre slovenskú kultúru prispievajú k  formovaniu vzťahu k vlasti a budovaniu národnej hrdosti.

Naším cieľom je, aby sa žiaci a mladí ľudia aktívne oboznámili so životom a tvorbou slovenských autorov, aby svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do im zrozumiteľnej reči a spracovali do výtvarno-literárnej podoby – tj.  podoby komiksu.

Klasici v komikse je súťaž, ktorá:

a/  spája  vzťah k literatúre, kultúre,  histórii a výtvarnému umeniu

b/  vedie k samostatnej tvorivej činnosti

c/  prispieva k rozvoju záujmu o životné osudy a diela známych  slovenských autorov

d/  podporuje účelné a efektívne využívanie voľného času

e/ rešpektuje novú koncepciu rozvoja školstva a umožňuje skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces

f/ vytvára podmienky prezentácie tvorivej činnosti formou výstavy a publikácie najlepších ocenených prác.   

 

 

Priebeh a  podmienky súťaže

Súťaž je dvojkolová. Prvé kolo prebehne v ZŠ, SŠ, UŠ, osemročných gymnáziách, špeciálnych školách a centrách záujmovej činnosti do 1. júna 2014

SOŠ záhradnícka Piešťany prijíma práce do 25. júna 2014.

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže bude  20. septembra 2014.

 

Podmienky súťaže povoľujú:

 1. Zvoliť si na spracovanie životné osudy alebo text ktoréhokoľvek diela Hany Zelinovej
 2. Zvolené dielo alebo životné osudy

 a/ spracovať v jazyku, ktorý použil autor, citovať pasáže z diela

b/  prepracovať do súčasného jazyka mladej generácie

c/  prepracovať do veršovanej podoby

d/ parafrázovať

 1. Výtvarne využiť kresbu, maľbu, akvarel, koláž, počítačové grafické programy a iné techniky.
 2. Voľne kombinovať jednotlivé body podmienok podľa záujmu autora.

 

Hodnotenie prác

Súťažné práce budú hodnotené všetkými členmi komisie.

Kritériá hodnotenia:

a/ originálnosť spracovania komiksu

b/ vecná správnosť /zhoda s originálom/

c/ gramatická a štylistická úroveň

d/ výtvarná technika

e/ úroveň zvládnutia výtvarnej techniky

 

Práce zasielajte:

SOŠ záhradnícka, Brezová ul. 2, 92101 Piešťany

 

Zasielané práce do literárno-výtvarnej súťaže musia mať uvedené:

- meno, priezvisko autora

- kategóriu

- úplnú adresu školy aj s PSČ

- triedu

- meno pedagóga, ktorý žiaka viedol

- telefonický, e-mailový  kontakt

 

Práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.

Organizátor si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie aktivity a ich reprodukciu v tlači. Súťažné práce sa nevracajú.

Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu telefonicky a e-mailom v mesiaci september.

V nasledujúcich mesiacoch bude výstava ocenených prác v Mestskej knižnici v Piešťanoch a následne v mestských knižniciach iných miest. Úspešné práce budú prezentované v partnerských médiách.

Vyhlásenie, propozície, priebeh, vyhodnotenie súťaže nájdete na internetových stránkach organizátorov a partnerov súťaže.

 

Kontakt na organizátora súťaže:

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová ul. 2, 921 77 Piešťany

Mgr. Anna Kašová

Tel.: +421 33 7625695                               Web: www.szaspn.sk

Mobil: 0907 790896                                     e-mail: kasova@szaspn.sk, szaspn@svspn.sk

 

_________________________________________________________

Čítaj svojmu zvieratku

 

 

 

V  knižnici estónskeho mesta Tartu vymysleli knihovníci pre deti novú  atrakciu - psíka na čítanie. Deti môžu v knižnici čítať  neobyčajnému psíkovi špecialistovi, zapožičanému zo spoločnosti Pes na čítanie zo svojich obľúbených kníh. Deti túto aktivitu milujú a to inšpirovalo Mestskú knižnicu v Tartu vyhlásiť súťaž vo fotografovaní

 

Čítaj svojmu zvieratku.

 

Fotografie, ktoré zobrazujú čítajúce deti a ich obľúbené zvieratká , môžete poslať na e-mail

 

piia.tuule @ luts.ee  

 

 

Na webovej stránke knižnice  (www.luts.ee / noorte ja lasteleht / fotokonkurss) sú už uverejnené súťažné fotografie detí, ktoré čítajú so psíkom, mačkou, zajačikom, koníkom atď. Ak máte aj vy zaujímavé fotografie, zapojte sa do našej súťaže a potešte svojich estónskych kamarátov.


   
Fotografie môžete posielať do 25. mája 2014.

 

A všetci môžete hlasovať za fotografiu, ktorá sa vám najviac páči, kliknutím na hviezdičku nad obrázkom.

_________________________________________________________

Cez uši do duší

od Marty Moravčíkovej

Viac na http://postrehy.martam.sk/?art=cezusi

_________________________________________________________

Všetkých sa nezbavujeme

hovorí Helena Pekarovičová

Viac na http://jkr.martam.sk/?peka

_________________________________________________________

Jednu knihu ročne - poďakovanie

     Skončil sa rok, v ktorom sme si pripomenuli 85. výročie hlohovskej knižnice. Vďaka nápadu Marty Moravčíkovej Jednu knihu ročne, ktorý bol jedným z darčekov k výročiu sme zistili, že je medzi nami veľa ľudí, ktorí si vážia prácu knižnice a vážia si aj knihu ako nositeľa kultúry a vzdelanosti. Väčšina z nich chce ostať v anonymite. To nám však nebráni vysloviť im úprimné poďakovanie v mene všetkých, ktorí budú tieto knihy čítať teraz i v budúcnosti. Do darovaných kníh vlepujeme knižné značky – exlibrisy, kde píšeme mená darcov. Tento nápad tiež pochádza od Marty Moravčíkovej, chce takto spojiť poďakovanie za darované knihy s medzinárodnou súťažou EX LIBRIS HLOHOVEC, ktorá bola založená v roku 1997 v knižnici. Prvé exlibrisy pochádzajú z dielne pána Víťazoslava Chrenka, syna pána Viktora Chrenka, jedného zo zakladateľov súťaže, neskôr chceme do ich tvorby zapojiť deti z hlohovských základných škôl.

     Vďaka priateľom knižnice a jej dlhoročným návštevníkom prichádzajú do knižnice nové knihy a s nimi aj mini príbehy. Mladá dáma, ktorá nám darovala jednu z prvých kníh, na to asi „pozabudla“, pretože nám už podarovala ďalšie dve. Jeden z darcov, ktorý nechce zverejniť svoje meno, prišiel s krásnym nápadom kúpiť knižnici jednu knihu za každého člena rodiny. V rodine je ich päť, on kúpil do knižnice päť hodnotných kníh. Na základe nápadu Jednu knihu ročne navštívila našu knižnicu dáma, ktorá nebola našou čitateľkou ale poznala prvú riaditeľku knižnice pani Martoniovú a ďalšie pracovníčky a to rozhodlo o tom, že aj ona sa zapojila do tejto krásnej myšlienky. Bez našej rodiny to nemôže byť, povedal ďalší záujemca o kúpu knihy pre knižnicu a ani nie je. Jeho kniha a štyridsaťdeväť ďalších sa už požičiava, niekoľko kníh „je na ceste“. Niektorí z minuloročných darcov sa opäť zaujímajú o kúpu novej knihy. Veď už je nový rok, no nie? Ďakujeme!

_________________________________________________________ 

Dary kníh

Ďakujeme vám všetkým, ktorí nám chcete darovať knihy pre potešenie a potrebu našich čitateľov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko pravidiel a postupov, akými preberáme knihy pre knižnicu a veríme, že nás pochopíte.

 1. knihy od súkromných osôb nakupovať nemôžeme
 2. od súkromných osôb knihy prijímame iba ako dary
 3. uprednostňujeme knihy nové, vydané v rokoch cca 2000-2011
 4. zo starších titulov dávame prednosť klasickým dielam slovenských , českých a svetových autorov, hlavne tým, ktoré vo fonde nemáme, alebo sú poškodené
 5. darované knihy vyberáme a triedime podľa našich potrieb
 • ktoré nám chýbajú - zaevidujeme do knižničného fondu
 • ktoré máme poškodené - vymeníme za darované v dobrom stave
 • pre naše potreby nevhodné knihy ponúkame ďalším čitateľom a návštevníkom

Všetky knihy si vážime, museli sme sa však v našej praxi naučiť aj sa s knihami rozlúčiť. Nie je v našich silách spracovávať  knihy, o ktoré nie je medzi čitateľmi záujem.

Našim čitateľom chceme ponúkať nové a čisté knihy, aspoň podľa možností.

Ak nám chcete knihy darovať, rešpektujte, prosíme Vás, naše pravidlá. V prípade, že sa chcete spýtať na iné podrobnosti, alebo na knihy, radi Vám poskytneme informácie osobne priamo v knižnici.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa s Vami na pekné a zaujímavé knihy.

pracovníčky knižnice

 

_________________________________________________________ 

 

                                                

_________________________________________________________ 

 

Marta Moravčíková
Jednu knihu ročne
Prečítajte si postreh (aj) o hlohovskej knižnici a o tom, čo pre ňu môžete urobiť, z portálu martam.sk

http://postrehy.martam.sk/?Kniznica

_________________________________________________________ 

 

 

Dňa 18. mája 2011 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave, prevzal z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša Pamätnú medailu predsedu TTSK riaditeľ Mestského kultúrneho centra Jaromír Kratochvíl pre kolektív pracovníčok knižnice pri MsKC v Hlohovci. Knižnica okrem výpožičiek kníh poskytuje rôzne informácie, internetové služby,  medziknižničnú výpožičnú službu, pripravuje verejné stretnutia s básnikmi, textármi a publicistami, organizuje podujatia pre deti, mládež a dospelých. Knižnica je členskou knižnicou UNESCO, z čoho pramenia jej medzinárodné kontakty s knižnicou v Slovinsku a v Estónsku.

V tomto roku si pripomína 84. výročie svojho vzniku.

Ocenenie bolo knižnici udelené za  trvalý prínos v oblasti kultúry.

 

            

            

            

            

 

___________________________________________________________________________________________________

 

                                

Copyright © 2008 Mestské kultúrne centrum Hlohovec
HomeKontaktLogo
created by
Absolutestudio